Home
 OPCOM: despre pccb-le

Prezentare mecanism (Descriere PCCB-LE_PCCB-NC_PCCB-PC)

Succesiunea evenimentelor pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE

Transmitere oferta iniţiatoare:

 • Transmitere de către Participant a comunicării intenţiei de cumpărare/vânzare prin licitaţie extinsă, a ofertei iniţiatoare şi a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru de vânzare/cumpărare propus, în variantă electronica pe mail la adresa pccb@opcom.ro sau pe fax: cel târziu cu 6 (şase) zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de licitație până la ora 15:00 L-J, 12:00 V (Z-6);
 • Verificarea ofertei și a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru de vânzare/cumpărare. Ofertele transmise vor primi număr de înregistrare şi marca de timp. Acestea se vor publica pe site-ul OPCOM în caz de conformitate în tabel anunţuri, iar în caz de neconformitate cu Procedura PCCB-LE, în tabel Oferte neconforme și se va preciza motivul Z-6;
 • Publicare de către OPCCB a Anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie, a ofertei inițiatoare şi a anexelor cu prevederile specifice ale contractului cadru: cel târziu cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de licitație (Z-5);

Transmitere oferta coiniţiatoare:

 • Transmitere de către Participant a ofertei coiniţiatoare se face în variantă electronica pe mail la adresa pccb@opcom.ro sau pe fax.
 • Ofertele coiniţiatoare transmise vor primi număr de înregistrare şi marca de timp. Acestea se vor publica pe site-ul OPCOM în caz de conformitate în tabel anunţuri, iar în caz de neconformitate cu Procedura PCCB-LE, în tabel Oferte neconforme și se va preciza motivul.
 • Termen limită transmitere oferte coinițiatoare: cel târziu cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de licitație până la ora 15:00 L-J, 12:00 V (Z-3);

Transmitere oferta de răspuns:

 • Transmitere de către Participant a ofertei de răspuns se face în variantă electronica pe mail la adresa pccb@opcom.ro sau pe fax.
 • Oferta de răspuns transmisă va primi număr de înregistrare şi marca de timp. În urma verificării de către Comisia de licitaţie în cazul în care acesta este validată va fi supusă procesului de licitare, iar în caz contrar, va fi publicata pe site-ul OPCOM în tabel Oferte neconforme după sesiunea de licitaţie, precizându-se motivul invalidării.
 • Termen limită transmitere oferte de răspuns: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare înainte de începerea sesiunii de licitație: Z-1;

Transmitere modificare preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate:

 • Transmitere de către Participant a modificării de preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate se face în variantă electronica pe mail la adresa pccb@opcom.ro sau pe fax.
 • Oferta modificată va primi număr de înregistrare şi marca de timp. În urma verificării de către Comisia de licitaţie în cazul în care acesta este validată va fi supusă procesului de licitare cu noua marcă de timp, iar în caz contrar, va fi publicata pe site-ul OPCOM în tabel Oferte neconforme după sesiunea de licitaţie, precizându-se motivul invalidării.
 • Termen limită transmitere modificare preț pentru ofertele inițiatoare/coinițiatoare publicate:
  cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare înainte de începerea sesiunii de licitație (Z-1);


Deschiderea sesiunii de licitație Z: la data și ora stabilită de OPCCB și publicate prin anunțul de organizare a sesiunii de licitație;

Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

Transmiterea Confirmărilor de tranzacție: cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie (Z+1);

Transmiterea contractului de vânzare-cumpărare;

 • Încheierea contractului bilateral de vânzare-cumpărare energie electrică: cel târziu cu 3 (trei) zile lucrătoare după încheierea sesiunii de licitaţie, exclusiv ziua licitației (Z+3);
 • Verificarea de către OPCCB a contractului bilateral de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat întocmai cu rezultatul sesiunii de licitație și conform cu cel publicat împreună cu oferta inițiatoare. În caz de neconformitate, OPCCB va suspenda și penaliza participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;

Prima zi de livrare: cel mai devreme a 6–a zi calendaristică după 5 zile lucrătoare (Z+6);

Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;

Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
Caracteristici

 • Identitatea şi intenţia de ofertare a participanţilor la piaţă este cunoscută de către întreg mediul de afaceri.
 • Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al profilului livrărilor.
 • Preţul de deschidere:
  • Preț minim (PminLE) - în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de vânzare publicate,
  • Preț maxim (PmaxLE) - în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de cumpărare publicate.
 • Perioada de livrare a energiei – ofertele propuse pentru această modalitate de tranzacţionare sunt pentru perioade de livrare de cel puţin o lună.
 • Față de orice oferta inițiatoare publicată pot fi formulate intenții de ofertare coinițiatoare sau de răspuns.Ofertele pot fi retrase cu asumarea prevederilor prezentei Proceduri PCCB-LE referitoare la plata sumei penalizatoare.
 • Este obligatorie, utilizarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE.
 • Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă, aviz ANRE nr. 63/19.12.2014.
 • După închiderea sesiunii de licitație, lista ofertanţilor este publică.
 • Până la intrarea în livrare a contractului încheiat, cantităţile de energie electrică contractate urmare tranzacţiilor încheiate prin această modalitate de tranzacţionare pot fi propuse spre tranzacţionare într-o sesiune de licitaţie ulterioară.