Home
 OPCOM: PZU GN Prezentare
Piaţa pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale - Prezentare

Piața pentru ziua următoare de gaze naturale (PZU-GN) este o componentă a pieței centralizate de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM S.A., pe care se realizează tranzacții zilnice ferme cu gaze naturale, cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare.
Cadrul de organizare și funcționare al PZU-GN este prevăzut în Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2017.
Regulamentul PZU-GN stabilește un cadru centralizat de piață pentru vânzarea și cumpărarea gazelor naturale de către participanții la PZU-GN, necesar pentru:

 • Facilitarea formării unei piețe angro de gaze naturale la nivel național în condiții de concurență, transparență și nediscriminare;
 • Stabilirea prețurilor de referință pentru alte tranzacții pe piața de gaze naturale.

Caracteristicile pieței pentru ziua următoare:

 1. Condiții pentru participarea la tranzacționare
 • Înregistrarea ca participant la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale
 • Depunerea la OPCOM S.A. a Contractului de Mandat privind plata prin debit direct și scrisoarea de garanţie bancară de plată în favoarea OPCOM S.A., pentru participarea cu oferte de cumpărare
 1.  Sesiunile de tranzacționare
 • Sunt organizate în fiecare zi calendaristică
 • Tranzacționarea se realizează online, de la terminalele participanților înscriși la piață
 • Pentru fiecare zi gazieră se definește un instrument standard, având alocat un cod alfanumeric unic de tipul DAY_zz_LLL_aa, unde: z – ziua gazieră de livrare exprimată prin două cifre, L – luna exprimată prescurtat prin trei litere și a – anul exprimat prin două cifre
 • Mediu anonim - fereastra de piață furnizează informații referitoare numai la volume (MWh) și la prețurile oferite
 • Se desfășoară în două etape succesive:
   • etapa de transmitere a ofertelor
   • etapa de încheiere a tranzacțiilor
 • Etapa de transmitere a ofertelor
  • participanții pot introduce, respectiv modifica, suspenda în vederea reactivării ulterioare sau anula ofertele proprii
  • sistemul de tranzacționare compară în mod automat valoarea fiecărei oferte de cumpărare introduse cu garanția de validare disponibilă
  • ofertele introduse și validate sunt actualizate și ordonate automat de sistemul de tranzacționare, în timp real, în funcție de cel mai bun preț, crescător pentru ofertele de vânzare și descrescător pentru ofertele de cumpărare și în funcție de marca de timp în cadrul ofertelor de același tip care au același preț
  • nu se încheie tranzacții în această etapă
  • sistemul de tranzacționare calculează și afișează automat pentru instrumentul standard tranzacționat, pe baza ofertelor active, prețul de echilibru și surplusul de ofertă. Aceste informații sunt actualizate în mod automat de fiecare dată când un ordin este introdus/modificat/retras/anulat
 • Etapa de încheiere a tranzacțiilor
  • participanții sunt restricționați – nu mai pot fi introduse/modificate/ suspendate/ anulate ofertele
  • toate ofertele active sunt comparate pentru stabilirea ofertelor compatibile și încheierea tranzacțiilor
  • ofertele compatibile se tranzacționează, total sau parțial, la prețul de închidere a pieței (PIP)
  • OPCOM S.A. este contraparte pentru toate tranzacțiile de vânzare/cumpărare de gaze naturale încheiate de participanții la PZU-GN pe această piață
 1. Confirmarea tranzacțiilor și publicarea rezultatelor
 • Imediat după încheierea unei tranzacții, Confirmarea de tranzacție este disponibilă fiecărui participant care a încheiat tranzacții prin intermediul platformei de tranzacționare
 • De asemenea participanților care au încheiat tranzacții le sunt puse la dispoziție Notificările fizice aferente tranzacțiilor încheiate și Notele de decontare zilnice
 • Rezultatele fiecărei zile de tranzacționare PZU-GN sunt făcute publice pe pagina web a OPCOM S.A. în secțiunea Tranzacții - Rezultate / Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale

Orarul de tranzacționare pe PZU este următorul (ora României):

10:00 - 15:00

Etapa de transmitere a ofertelor

15:00 - 15:10

Etapa de încheiere a tranzacțiilor

15:10 - 15:40

Transmiterea de către OPCOM S.A. la OTS a Notificărilor corespunzătoare tranzacțiilor pe PZU-GN