Home
 OPCOM: Program Spot
Piaţa Centralizată anonimă Spot de Certificate Verzi - Program Tranzacționare

09:00 Deschidere - Etapă de transmitere a ofertelor

09:00 – 11:00 Licitație deschisă (2 ore)

  • Participanţii la PCSCV introduc ofertele (ordinele) proprii de vânzare și/sau de cumpărare în Sistemul de tranzacționare pentru instrumentul standard aflat in tranzactionare.
  • Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții la PCSCV pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare
  • Ordinele introduse sunt ordonate permanent în ordinea descrescătoare a ordinelor de cumparare şi ordinea crescătoare a ordinelor de vânzare.
  • Se actualizează fereastra de tranzacţii din „adâncimea pieţei”.

11:00 – 11:10 Etapă de încheiere a tranzacțiilor

  • Corelarea ordinelor se realizează o singură dată, la sfârșitul etapei de primire a ofertelor
  • Ordinea de corelare ia în considerare preţul (exprimat cu patru zecimale) şi marca de timp a fiecărui ordin, corelate în mod continuu şi automat cu ordinele de răspuns transmise
  • Preţul la care se vor încheia toate tranzacţiile este prețul de închidere al pieţei centralizate anonimă spot de certificate verzi (PIPCSCV) și este prețul de echilibru calculat automat de sistemul de tranzacţionare al PCSCV astfel încât cantitatea tranzacționabilă să fie maximă și valoarea absolută a surplusului de ofertă să fie minima.