Home
 OPCOM: Prezentare Termen
Piaţa Certificatelor Verzi - Prezentare Piaţa Centralizată anonimă la Termen

Prezentare mecanisme (Descriere PCTCV)


Caracteristici

 • Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, în fiecare zi lucrătoare.
 • Sesiunile de tranzacționare sunt organizate între orele 12:00-14:00;
 • Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare;
 • Ofertele sunt simple: cantitate în număr de CV (număr întreg) – preț în Lei/CV (cu patru zecimale).
 • Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa de Certificate Verzi.
 • Este obligatorie utilizarea contractului standard, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 77/18.08.2017.
 • După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei: denumirea produsului standard tranzacționat, numărul de CV tranzacţionate, preţul de atribuire a tranzacției, numele vânzătorului și cumpărătorului.

Caracteristicile ofertelor

Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al perioadelor de livrare - oferte pentru 1 lună (exemplu: 01.10 - 31.10.2017), 1 trimestru (exemplu: 01.01 - 31.03.2018), 1 an (01.01 - 31.12.2031).

Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții la PCTCV pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare pentru instrumentele standard.

Succesiunea activităţilor

 • Pot introduce oferte de vânzare numai producătorii E-SRE;
 • Pot introduce oferte de cumpărare titularii de licență de furnizare cu obligație de achiziție de CV sau producătorii care se află în situația de a nu îndeplini numărul de CV pentru care au obligație de livrare în cadrul unui contract bilateral deja semnat;
 • Pentru a obține dreptul de a introduce oferte de cumpărare de CV, producătorii E-SRE trebui să notifice la OPCOM situația obiectivă creată și numărul de CV pe care nu îl pot acoperi în cadrul obligațiilor contractuale deja asumate;
 • Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard pentru care se dorește introducerea ofertei în funcție de perioada de livrare la termen dorită; tipul ofertei: vânzare /cumpărare și completând numărul de CV și prețul propus [Lei/CV];
 • Numărul maxim de CV dintr-o ofertă este de 10.000 CV;
 • Numărul de CV dintr-o ofertă de vânzare nu poate depăși numărul maxim de CV estimat de ANRE pentru ofertele de vânzare până la încheierea schemei de promovare prin CV a E-SRE, actualizat la sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare cu tranzacțiile încheiate pe piețele centralizate anonime și cu numărul de CV transferate în baza contractelor negociate direct;
 • Corelarea în mod continuu şi automat a ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită condiţia de compatibilitate de preţ şi anume: preţul unei oferte de cumpărare să fie mai mare sau cel puţin egal cu preţul unei oferte de vânzare sau preţul unei oferte de vânzare să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul unei oferte de cumpărare;
 • Încheierea procesului de corelare în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiția de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzacționare deschisă pentru instrumentul specific;
 • Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA după încheierea sesiunii de tranzacționare;
 • Transmiterea Confirmărilor de tranzacție după închiderea sesiunii de tranzacționare;
 • Încheierea contractului standard aprobat de ANRE de vânzare-cumpărare de CV în conformitate cu rezultatele tranzacţiilor și depunerea la OPCOM în 3 zile lucrătoare, exclusiv ziua licitației;
 • Verificarea de către Operatorul Pieței a conformității contractului semnat între părți cu prevederile contractului standard aplicabil, aprobat de ANRE. În caz de neconformitate, Operatorul Pieței va suspenda participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
 • Facturarea de către Vânzători și achitarea de către Cumpărători a contravalorii CV tranzacționate;
 • Transmiterea de către Vânzători a confirmărilor pe proprie răspundere în vederea realizării transferului CV tranzacționate din contul Vânzătorilor în contul Cumpărătorilor;
 • Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat transferul CV tranzacționate în baza contractelor standard semnate între părți;
 • Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.