Home
 OPCOM: PCGN-LN descriere
PCGN-LP - Descriere

Caracteristici

 • Tranzacţionarea se realizează online, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă.
 • Piaţa este deschisă participării operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, titularilor de licenţă de furnizare emisă de către ANRE sau clienților care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată de gaze naturale.
 • Identitatea, contractul propus și intenţia de ofertare a participanţilor care iniţiază sesiunea de licitaţie sunt cunoscute de întreg mediul de afaceri, prin publicarea anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie pentru ofertele propuse conform termenelor stabilite prin Procedura privind tranzacționarea pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacționare PCGN-LP.
 • Ofertele nu sunt standardizate din punct de vedere al profilului zilnic al livrărilor și al perioadelor de livrare.
 • Contractul este propus de către inițiatorul licitației. Clauzele acestuia nu pot fi modificate după încheierea sesiunii de licitație. Participarea la sesiunea de licitație cu oferte de răspuns presupune acceptarea în integralitate a condițiilor contractului propus de către inițiatorul licitației.  
 • Participarea in cadrul sesiunilor de licitaţie este condiţionată de constituirea de garanţii de participare la licitaţie atât de către cumpărători cât şi de către vânzători.
 • După încheierea sesiunii de licitaţie OPCOM SA publică tipul de produs tranzacționat, prețul de pornire, cantităţile tranzacţionate și preţurile de adjudecare ale ofertelor, perioada de livrare şi lista participanţilor care au participat la licitaţie cu oferte de răspuns, dacă aceasta cuprinde cel puțin 3 participanți.
 • Până la intrarea în livrare a contractului încheiat, cantităţile de gaze naturale contractate urmare tranzacţiilor încheiate pe această piaţă pot fi tranzacţionate intr-o sesiune de licitaţie ulterioară.

Caracteristicile ofertelor
Oferte de vânzare sau de cumpărare pentru contractele propuse de inițiator, cu atribuire totală sau parțială.
Oferta iniţiatoare publicată propune un preţ de deschidere:

 • preț minim pentru oferta de vânzare;
 • preț maxim pentru oferta de cumpărare.

Participanţii care introduc în sistemul de tranzacţionare oferte de răspuns pot propune preţuri:

 • egale sau mai mari decât oferta iniţiatoare de vânzare;
 • egale sau mai mici decât oferta iniţiatoare de cumpărare.

Succesiunea activităţilor

 • Primirea ofertei iniţiatoare, împreună cu contractul aferent, pentru care se doreşte organizarea unei sesiuni de licitaţie.
 • Publicarea de către OPCOM a anunţului de organizare a sesiunii de licitaţie.
 • Validarea garanţiilor de participare la licitaţie.
 • Introducerea ofertei iniţiatoare (de către OPCOM) şi a ofertelor de răspuns în sistem, conform programului de licitaţie. (Derularea sesiunii de licitaţie).
 • OPCOM SA transmite rezultatele licitaţiei.
 • La solicitarea inițiatorului sesiunea de licitație poate fi reprogramată dacă nu a fost atribuită cantitatea totală aferentă ofertei inițiatoare.
 • Contractele bilaterale încheiate in conformitate cu rezultatele tranzacţiilor sunt depuse la OPCOM SA