Home
 OPCOM: PCCB-PC inregistrare
Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC

   • La Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC se pot înregistra:
    • Titulari de licență de furnizare a energiei electrice sau operatori economici care îndeplinesc condiţiile art. 10 (5) al Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat cu Ordinul ANRE nr. 48/2013;
    • Titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice;

   Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC, însoțită de următoarele documente:

    • Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
    • În cazul în care solicitantul care este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele suplimentare, dacă este cazul, specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit cărea documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
    • În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrica, va depune documentele specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC, conform Procedurii privind inregistrarea participantilor la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA.

   Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC:
   1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
   2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCCB-PC - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC:

 • Regulament privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014;
 • Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor de procesare a combustibilului, aviz ANRE nr. 67/19.12.2014;
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Procedură privind încheierea contractelor de procesare a combustibilului pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică , aviz ANRE nr. 68/19.12.2014;
 • Contract-cadru de procesare a combustibilului pe PCCB-PC;
 • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 • Tarife percepute de către OPCOM SA în calitate de Operator al pieţelor centralizate de energie electrică
 • Model ofertă inițiatoare de procesare combustibil.
 • Model ofertă de răspuns la oferta iniţiatoare de procesare combustibil.