Home
 OPCOM: descriere mecanism
  • PROCEDURA PRIVIND STABILIREA LUNARĂ A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ȘI A DREPTURILOR DE ÎNCASARE PE PIAȚA DE ECHILIBRARE ȘI A CELOR AFERENTE DEZECHILIBRELOR PĂRȚILOR RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA
  • Nota de prezentare a  procedurii operaționale elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 115/2014: „Procedura privind stabilirea lunară a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe piața de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea”.
  • Sinteza observatiilor primite referitoare la Procedura operațională - conform Ordinului ANRE 115/2014Pentru vizualizarea rezultatelor privind dezechilibrele PRE se poate accesa sistemul de decontare, in conformitate cu “Ghidul Participantului de accesare a platformei de decontare”
Produsele, rapoartele si tipul raportului” care pot fi accesate din platforma de decontare.
Participantii la piata de energie care sunt inregistrati ca PRE dar nu sunt inscrisi la PZU, pot obtine cheie de acces la sistemul de decontare a dezechilibrelor PRE, dupa ce au depus la SC Opcom SA urmatoarele documente:

  • Scrisoare de intentie privind accesul la sistemul de decontare al PRE;
  • Copie dupa Licenta emisa de ANRE;
  • Copie dupa inregistrarea la OTS ca PRE: numele PRE, codul de identificare al PRE si detalii de contact pentru PRE (adresa, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, persoane de contact, persoane imputernicite);
  • Contractul de Comodat pentru cheia de autentificare USB Token, in vederea conectarii la sistemul de decontare – semnat.