Home
 OPCOM: Prezentare PI

Piaţa Intrazilnică de energie electrică (PI) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică activă pentru fiecare zi de livrare începând cu ziua anterioară zilei de livrare, după încheierea tranzacţiilor pe PZU și până cu un anumit interval de timp înainte de începerea livrării/consumului. Regulile Pieţei Intrazilnice sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Pieței Intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 73/10.10.2013 și în procedurile specifice aferente avizate prin Avizele ANRE nr. 1-4/10.01.2014.
Piaţa Intrazilnică creează un cadru centralizat pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică din România, necesar pentru:

 • facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică în condiţii de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare;
 • preţuri de tranzacţionare a energiei electrice stabilite în mod corect și transparent.

Piaţa Intrazilnică pune la dispoziţia Participanţilor un instrument suplimentar funcţional pentru a realiza orar, pentru ziua de livrare, ajustarea portofoliului propriu de contracte în vederea atingerii echilibrului între portofoliul de contracte bilaterale, prognoza de consum şi disponibilitatea tehnică a unităţilor de producere, cât mai aproape de momentul livrării. Excedentul sau deficitul de energie electrică contractată se poate echilibra prin vânzarea sau cumpărarea acesteia pe PI.
Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă tuturor Titularilor de licenţă şi operatorilor economici persoane juridice străine cărora li s-a acordat de către ANRE decizie de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader, înregistraţi ca Participanţi la PI (producători de energie electrică, furnizori, traderi şi operatori de reţea). Una din condiţiile obligatorii pe care solicitantul trebuie să o îndeplinească pentru înregistrarea la PI este să facă dovada că a încheiat cu OTS Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării sau că a transferat responsabilitatea echilibrării către altă Parte Responsabilă cu Echilibrarea.
Solicitantul trebuie să încheie cu Societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM” S.A. Convenţia de participare la Piaţa Intrazilnică de energie electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 1/10.01.2014 şi să respecte obligaţiile cuprinse în aceasta.
Modelul Pieţei Intrazilnice de energie electrică implementat este definit de următoarele caracteristici:

 • Ziua de tranzacţionare este orice zi calendaristică;
 • Intervalul de tranzacţionare este ora;
 • OPCOM S.A. este contraparte pentru toate tranzacţiile de vânzare/cumpărare de energie electrică încheiate de Participanţii la PI, pe această piaţă;
 • Un Participant la PI poate transmite oferte de cumpărare şi oferte de vânzare pentru fiecare interval de tranzacţionare;
 • Ofertele de vânzare/cumpărare de energie electrică sunt oferte/ordine simple cantitate - preţ;
 • Sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanţi în conformitate cu criteriile stabilite prin Procedura privind funcționarea Pieței Intrazilnice de energie electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 2/10.01.2014 și Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică de energie electrică, avizată prin Avizul ANRE nr. 3/10.01.2014.
 • Odată ce participanții la Piața Intrazilnică introduc în sistemul de tranzacționare oferte (ordine), acestea vor conduce la încheierea de tranzacții de îndată ce se îndeplinește condiția de corelare;
 • Algoritmul de corelare ia în considerare criteriile de ordonare a ofertelor, transmise de către participanții la piață, după cum urmează:
   • Descrescător după preț, pentru ordinele de cumpărare;
   • Crescător după preț, pentru ordinele de vânzare;
   • Luând în considerare marca de timp a fiecărui ordin, în cazul ordinelor ce propun prețuri egale.
 • Procesul de corelare va începe cu ordinul de cumpărare cu cel mai mare preț și ordinul de vânzare cu cel mai mic preț și va continua luând în considerare criteriile de ordonare;
 • Tranzacțiile sunt încheiate la prețul ofertelor de răspuns (ordinul agresor) la o ofertă de sens contrar existentă în sistemul de tranzacționare.

Participanţii la PI obţin informaţiile referitoare la propriile tranzacţii încheiate în cadrul Pieţei Intrazilnice prin accesarea sistemului de tranzacționare. Pe baza confirmărilor tranzacţiilor corespunzătoare unei zile de livrare, OPCOM S.A. va stabili Notificările Fizice corespunzătoare tranzacţiilor pe PI, pe care le transmite OTS şi le pune la dispoziţia Părţilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) la care sunt înregistraţi Participanţii la PI.
Programul de tranzacționare pe Piața Intrazilnică:

Orar

Etapă

00:00

Deschiderea sesiunii de tranzacționare (publicarea instrumentelor tranzacționabile în noua zi de tranzacționare)

00:00 – 22:30

Sesiune de tranzacționare: ofertare și tranzacționare pentru instrumentele disponibile

00:00 – 21:00

Ofertare și tranzacționare pentru instrumentelor aferente zilei de livrare curente

19:00

Deschiderea sesiunii de tranzacționare pentru instrumentele asociate zilei de livrare următoare

19:00 – 22:30

Ofertare și tranzacționare pentru instrumentelor aferente zilei de livrare următoare

21:00 – 21:30

Rularea decontării; devine disponibilă Nota de decontare finală pentru ziua de livrare curentă

22:30

Încheierea sesiunii de tranzacționare pentru ziua de tranzacționare curentă

22:30 – 23:00

Rularea decontării; devine disponibilă Nota de decontare parțială pentru ziua de livrare următoare

22:30 – 24:00

Mentenanța sistemului de tranzacționare și restartarea acestuia pentru încărcarea următoarei zile de tranzacționare