Home
 OPCOM: descriere mecanism
  • PROCEDURA PRIVIND STABILIREA LUNARĂ A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ȘI A DREPTURILOR DE ÎNCASARE PE PIAȚA DE ECHILIBRARE ȘI A CELOR AFERENTE DEZECHILIBRELOR PĂRȚILOR RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA
  • Nota de prezentare a  procedurii operaționale elaborate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 115/2014: „Procedura privind stabilirea lunară a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe piața de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea”.
  • Sinteza observatiilor primite referitoare la Procedura operațională - conform Ordinului ANRE 115/2014

 

  • Pentru vizualizarea rezultatelor privind dezechilibrele PRE se poate accesa sistemul de decontare, in conformitate cu “Ghidul Participantului de accesare a platformei de decontare”