Home
 OPCOM: Despre PZU
Piaţa pentru Ziua Următoare

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică activă cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.

Regulile Pieţei pentru Ziua Următoare sunt prevăzute în cadrul cap. 5 din Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 25 /22 .10. 2004.

Piaţa pentru Ziua Următoare creează un cadru centralizat pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică din România, necesar pentru:
a) facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică în condiţii de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare;
b) reducerea preţurilor de tranzacţionare a energiei electrice;
c) stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii din piaţa angro.

Piaţa pentru Ziua Următoare pune la dispoziţia Participanţilor un instrument funcţional pentru a realiza orar, pentru ziua de livrare, echilibrul între portofoliul de contracte bilaterale, prognoza de consum şi disponibilitatea tehnică a unităţilor de producere. Surplusul sau deficitul de energie electrică activă se poate echilibra prin vânzarea sau cumpărarea acesteia pe PZU.

Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă tuturor Titularilor de licenţă înregistraţi ca Participanţi la PZU (producători de energie electrică, furnizori şi operatori de reţea). Una din condiţiile obligatorii pe care un Titular de licenţă trebuie să o îndeplinescă pentru înregistrarea la PZU este încheierea cu OTS a Convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării sau dovada transferării responsabilităţii echilibrării către altă Parte Responsabilă cu Echilibrarea.

Titularii de licenţă trebuie să încheie cu Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. Convenţia de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare şi să respecte obligaţiile cuprinse în aceasta.

Modelul Pieţei pentru Ziua Următoare este definit de următoarele caracteristici:

 • Ziua de tranzacţionare este orice zi calendaristică;
 • Intervalul de tranzacţionare este ora;
 • Opcom S.A. este contraparte centrală pentru toate tranzacţiile de vânzare/cumpărare energie electrică încheiate de Participanţii la PZU, pe această piaţă;
 • Un Participant la PZU poate transmite o singură ofertă de cumpărare şi o singură ofertă de vânzare pentru Zona Naţională de Tranzacţionare, pentru fiecare interval de tranzacţionare;
 • Ofertele de vânzare/cumpărare de energie electrică sunt oferte simple care pot conţine până la 25 perechi cantitate - preţ. Fiecare ofertă va indica preţurile la care Participantul doreşte să cumpere şi/sau vândă, în intervalul de tranzacţionare specificat, cantităţile de energie electrică specificate din perechea cantitate - preţ;
 • Ofertele pot fi transmise doar în orele de tranzacţionare definite în Codul Comercial;
 • Sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanţi în conformitate cu criteriile stabilite prin Procedura operaţională de stabilire a formatului, conţinutului, modului de transmitere şi de validare a Ofertelor pe Piaţa pentru Ziua Următoare.
 • Ofertele de cumpărare vor fi validate şi din punct de vedere al garanţiilor de validare calculate în conformitate cu Procedura privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare.
 • După primirea şi validarea ofertelor, Opcom S.A. stabileşte pentru fiecare interval de tranzacţionare curbele cererii şi ofertei.
 • Cantităţile din ofertele de cumpărare al căror preţ este mai mare sau egal cu PIP reprezintă cantităţile de energie electrică tranzacţionate la cumpărare.
 • Cantităţile din ofertele de vânzare al căror preţ este mai mic sau egal cu PIP reprezintă cantităţile de energie electrică tranzacţionate la vânzare.

Participanţii la PZU obţin informaţiile referitoare la propriile tranzacţii încheiate în cadrul Pieţei pentru Ziua Următoare prin accesarea Sistemului informatic de Tranzacţionare. Pe baza confirmărilor tranzacţiilor corespunzatoare unei zile de tranzacţionare, Opcom S.A. va stabili Notificările Fizice corespunzătoare tranzacţiilor pe PZU, pe care le pune la dispoziţia OTS şi Părţilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) la care sunt înregistraţi Participanţii la PZU.

Pentru mai multe informații privind Piaţa pentru Ziua Următoare descărcați documentul atașat download PDF

OPCOM a agreat cu EEX dreptul de utilizare a  indicelui ROPEX_DAM pentru inregistrarea tranzactiilor cu contractele financiare derivate  Romanian Power Base Future pentru diminuarea riscului de volatilitate a prețului PZU și a calculului de risc privind compensarea pozițiilor notificate la EEX  http://www.eex.com/en/products/power/power-derivatives-market

Opcom Anunţuri
02.03.2015
24.02.2015
16.02.2015
13.02.2015
13.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
06.02.2015