Home
 OPCOM: Despre PZU
Piaţa pentru Ziua Următoare

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.
Începând cu 19.11.2014, Piaţa pentru Ziua Următoare din România funcționează în regim cuplat cu piețele din Republica Cehă, Slovacia și Ungaria prin mecanismul de cuplare prin preț, proiect cunoscut ca 4M MC.
Regulile PZU sunt prevăzute în cadrul „Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor”, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 82/2014
Regulile PZU stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar pentru:

  • A facilita formarea unei pieţe angro de energie electrică la nivel naţional şi regional în condiţii de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare;
  • Stabilirea preţurilor de referinţă  pentru alte tranzacţii pe piaţa angro;
  • Optimizarea utilizării capacităţilor de interconexiune cu ţările vecine prin aplicarea mecanismului de alocare implicită a acestora.

PZU pune la dispoziţia Participanţilor un instrument funcţional pentru a realiza orar, pentru ziua de livrare, echilibrul între portofoliul de contracte bilaterale, prognoza de consum şi disponibilitatea tehnică a unităţilor de producere. Surplusul sau deficitul de energie electrică se poate echilibra prin vânzarea sau cumpărarea acesteia pe PZU.
Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă tuturor Titularilor de licenţă şi persoanelor fizice care au dreptul să exploateze comercial capacitaţi energetice fără a deţine licenţă, care au încheiat cu Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. Convenţia de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare.
Pe PZU se încheie în fiecare zi de tranzacţionare, tranzacţii ferme cu energie electrică pentru fiecare interval de tranzacţionare al zilei de livrare corespunzătoare, pe baza ofertelor transmise de participanţii la PZU.
Ofertele pot fi încărcate în sistemul de tranzacţionare numai cu respectarea orarului de tranzacţionare stabilit în ore CET.
Caracteristici ale ofertelor pe PZU:

  • Ofertele de vânzare/cumpărare de energie electrică se fac la nivel agregat pe portofoliul fiecărui participant la PZU;
  • Oferta este definită de minim o pereche cantitate-preţ. Cantitatea este exprimată în MWh cu o zecimală, iar preţul este exprimat în lei cu două zecimale;
  • Ofertele se fac prin raportare la ora CET, respectiv primul interval de tranzacţionare fiind intervalul dintre ora 0:00 şi ora 1:00 CET;
  • Ofertele se fac pentru zona de ofertare națională, cu luarea în considerare a funcționării acesteia în regim cuplat sau, după caz, în situații de ultimă instanță, în regim decuplat.
  • Ofertele pot fi de următoarele categorii:
  1. oferte corespunzătoare unui singur interval de tranzacţionare, identificate ca oferte orare;
  2. oferte corespunzătoare mai multor intervale de tranzacţionare, interdependente, identificate ca oferte bloc.
Sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanţi în conformitate cu criteriile stabilite prin „Procedura operaţională de stabilire a formatului, conţinutului, modului de transmitere şi de validare a Ofertelor pe Piaţa pentru Ziua Următoare”.
În situația normală de funcționare cuplată, tranzacţiile pe PZU se efectuează prin corelarea ofertelor de vânzare şi de cumpărare prin mecanismul de licitaţie stabilit conform mecanismului de cuplare prin preț al regiunilor (PCR – Price Coupling of Regions), după parcurgerea etapelor de ofertare, validare şi agregare a ofertelor, rulare a mecanismului de cuplare, alocarea pe portofoliile participanților a rezultatelor cuplării.
OPCOM S.A. este contraparte pentru toate tranzacţiile de vânzare/cumpărare energie electrică încheiate de Participanţii la PZU pe această piaţă.
Participanţii la PZU obţin informaţiile referitoare la propriile tranzacţii încheiate în cadrul acestei piețe prin accesarea sistemului informatic de tranzacţionare.

Pe baza confirmărilor tranzacţiilor corespunzătoare unei zile de livrare, OPCOM S.A. va stabili Notificările Fizice corespunzătoare tranzacţiilor pe PZU, pe care le pune la dispoziţia operatorului de transport și sistem (OTS) şi Părţilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) la care sunt înregistraţi Participanţii la PZU.

OPCOM a agreat cu EEX și PXE dreptul de utilizare a indicelui ROPEX_DAM pentru înregistrarea tranzacțiilor cu contractele financiare derivate Romanian Power Base Future, respectiv pentru tranzacționarea produselor Commodity futures with financial settlement pentru diminuarea riscului de volatilitate a prețului PZU.