Home
Indicatori de concentrare PCCB-LE

Pentru luna de livrare 9/2017
 
 
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI)
reprezintă suma pătratelor cotelor de piață procentuale ale participanților cu contracte în livrare.
Vanzare   1.866
Cumparare   353
 
Rata de concentrare a pietei (C3)
reprezintă suma cotelor de piaţă procentuale ale primilor trei participanţi cu cele mai mari vînzări / cumpărări.
Vanzare   70,92%
Cumparare   20,48%