Home
 OPCOM: Diverse
Situații financiare anuale 2001-2013
 • Situații financiare anuale 31.12.2013, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2012, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2011, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2010, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2009, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2008, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2007, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2006, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2005, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2004, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2003, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2002, forma scurtă;
 • Situații financiare anuale 31.12.2001, forma scurtă.
Raportări 2016
 • Formulare de bilant
 • Raportul anual al administratorilor
 • Raportul auditorului independent
 • Raport privind situatia sponsorizarilor acordate de catre societate in 2016
 • Raportare contabila la 30 iunie 2016
Raportări 2015
 • Formulare de bilant
 • Raportul anual al administratorilor
 • Raportul auditorului independent
 • Raport privind situatia sponsorizarilor acordate de catre societate in 2014
Raportări 2014
 • Formulare de bilant
 • Raportul anual al administratorilor
 • Raportul auditorului independent
 • Raport privind situatia sponsorizarilor acordate de catre societate in 2014
Raportări 2013
Raportări 2012
Raportări 2011
BVC
 • Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 - Anexa 1
 • Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 - Anexa 1