Home
 OPCOM: PROFIL
Rolul OPCOM

Conform prevederilor legislatiei primare și secundare în vigoare, Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” S.A. îndeplineşte rolul de administrator al pieţei de energie electrică, furnizând un cadru organizat, viabil şi eficient pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale în cadrul pieţei angro de energie electrică și desfasoară activitaţi de administrare a pieţelor centralizate în sectorul gazelor naturale, în conditii de consecvenţă, corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.

Principalele activităţi desfăşurate de OPCOM conform prevederilor legislatiei primare și secundare în vigoare:

  • Exercitarea activitatii de organizare și administrare a pietelor centralizate de energie electrică;
  • Exercitarea funcţiei de Operator de Decontare, prin efectuarea operaţiunilor de decontare pentru Piaţa pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică, respectiv stabilirea obligaţiilor de plată / drepturilor de încasare pentru Piaţa de Echilibrare şi a dezechilibrelor cantitative şi valorice ale Părţilor Responsabile cu Echilibrarea;
  • Exercitarea funcţiei de organizator şi administrator al pieţei de certificate verzi;
  • Exercitarea funcţiei de administrator al Platformei pentru tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
  • Exercitarea activitatii de administrare a pietelor centralizate in sectorul gazelor naturale;
  • Activitatea de supraveghere a funcţionării pieţelor administrate;
  • Colectarea şi publicarea datelor statistice despre piaţă, conform prevederilor Legii energiei.

AUTORITĂŢI: