Home
 OPCOM: PCGN_Program

Începând cu data de 03.06.2013 în mediul de test se vor desfășura zilnic sesiuni de tranzacționare pentru funcționarea experimentală a platformei de tranzacționare a Pieței centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale.
Accesul în mediul de test se realizează utilizând codul de utilizator și parola atribuite de către administratorii platformei de tranzacționare. Agenții economici din sectorul gazelor naturale care nu dețin cod de utilizator și parolă atribuite pentru piața centralizată de gaze naturale pot solicita configurarea acestora în scris, prin adresă semnată de reprezentantul legal transmisă la numărul de fax 021 3071400 sau 021 315 50 59 sau la adresa de e-mail secretariat@opcom.ro.
Programul sesiunilor de tranzacționare este cel menționat în meniul ”Anunțuri-Știri/Funcționare experimentală, teste/Piața centralizată a gazelor naturale (PCGN)/Program”.
Pe parcursul perioadei de funcționare experimentală participanții la piață pot notifica prin e-mail la adresa Daniela.Bulboacă@opcom.ro și pcgn@opcom.ro, intențiile de ofertare în poziția de inițiatori prin transmiterea notificării menționată în  Procedura privind tranzacționarea pe piața centralizată de gaze naturale.
Informații și clarificări vă sunt oferite la: 021 30 71 446 (Platforma de tranzacționare) 021 30 71 422; 021 30 71 402; 021 3071467.

Program de funcționare a mediului de test pentru Piața centralizată de gaze naturale PCGN

 • 14:01 Deschidere Etapa de licitare
 • 14:01 – 14:31 Etapa de Licitare (30 minute)
 • Ordinele introduse sunt ordonate descrescător pentru ordinele de cumpărare și crescător pentru ordinele de vânzare.
 • În intervalul 14:31 – 14:41 nu mai pot fi introduse ordine noi. Ordinele existente nu pot fi modificate sau anulate.
 • În intervalul 14:41 – 14:46 se realizează corelarea ordinelor existente în piaţă.
  Prețul de adjudecare la care se vor încheia tranzacțiile este prețul ofertelor de cumpărare.
 • 14:46 – 15:01 Pauză între sesiuni în vederea evaluării de către participanţi a rezultatelor din prima sesiune (15 minute)
 • 15:01 Deschidere Etapa de negociere continuă
 • 15:01 – 15:31 Etapa negociere continuă (30 minute)
 • Ordinele introduse și cele deja existente în piață din etapa anterioară sunt corelate în mod continuu și automat cu ordinele de răspuns rămase în piaţă.
  Corelarea odinelor se realizează prin ordonarea descrescătoare a ordinelor de cumparare și ordonarea crescătoare a ordinelor de vânzare. Ordinea de corelare ia în considerare prețul și marca de timp a fiecărui ordin.
  Prețul de adjudecare la care se va încheia o tranzacție este prețul ofertei care a răspuns unei oferte introdusă anterior în platforma de tranzacționare.
  Se actualizează fereastra de tranzacţii din „adâncimea pieţei”.
 • 15:31 Încheierea sesiunilor de tranzacţionare.