Home
 OPCOM: OTC
Platforma pentru tranzacţii tip OTC

29.06.2017
IMPORTANT: OPCOM aduce la cunoștința participanților la PC-OTC rezultatul consultării publice privind îmbunătățirea cadrului de reglementare aferent PC-OTC:

 • Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite din partea participanților la PC-OTC, urmare a punerii în discuție a propunerilor primite din partea Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România privind îmbunătățirea unor aspecte funcționale și de reglementare a platformei de tranzacționare aferentă Pieței centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică și a observațiilor OPCOM.
 • Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată cu negociere dublă continuă a Contractelor Bilaterale de energie electrică - revizia 1 (Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes).
 • Convenția de participare la Piața centralizată cu negociere dublă continuă a Contractelor Bilaterale de energie electrică - revizia 1 (Modificările propuse se regăsesc în text cu track-changes).


03.04.2017
IMPORTANT
: În vederea îmbunătățirii cadrului operațional aplicabil PC-OTC, participanții la piață sunt rugați să transmită propuneri/observații la adresa pcndc@opcom.ro pâna la data de 28.04.2017.

Tabelul centralizator al observațiilor OPCOM S.A. la comentariile și propunerile primite din partea Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România privind îmbunătățirea unor aspecte funcționale și de reglementare a platformei de tranzacționare aferentă Pieței centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electricăDOCUMENTE APROBATE DE ANRE

 • "Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică" ce a fost aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 49/2013.
 • "Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă" ce a fost aprobată prin Avizul presedintelui ANRE nr. 33/28.08.2013.

Prin adresa sa nr. 44157/17.09.2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a solicitat Opcom organizarea unui Grup de lucru destinat elaborării regulilor de funcţionare a unei platforme de tip OTC. Faţă de această iniţiativă Opcom a solicitat sprijinul ANRE pentru stabilirea listei agenţilor economici care să fie invitaţi pentru participarea la activitatea acestui grup de lucru, din perspectiva experienţei deţinute în tranzacţionarea pe platforme de tip OTC.

În data de 28.09.2012 a avut loc întâlnirea preliminară de constituire a Grupului de lucru în cadrul căreia au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai principalilor producători, ai AFEER şi ai furnizorilor activi pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică.

În cadrul întâlnirii, prin consultare cu reprezentanţii ANRE prezenţi la întâlnire, s-a agreat ca la activitatea Grupului de lucru să fie invitaţi să participe reprezentanţi ai furnizorilor (nominalizaţi dintre membrii AFEER şi participanţii activi pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale), reprezentanţii producătorilor de energie electrică (producători activi pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi desemnaţi pentru a fi reprezentaţi în cadrul Grupului de lucru de COGEN), un reprezentant al CNTEE Transelectrica SA şi reprezentanţi ai titularilor de licenţă de distribuţie desemnaţi de ACUE.

Componenţa Grupului de lucru

1. AFEER - CEZ Trade România
2. AFEER - Tinmar Ind
3. AFEER - Alpiq
4. AFEER - Enel Energie
5. AFEER - Arelco Power
6. SC Repower Vânzări România SRL
7. SC Energy Holding SRL
8. ACUE - Enel Distribuţie
9. COGEN - CET Govora
10. SC CE Oltenia SA
11. SC Hidroelectrica SA
12. SN Nuclearelectrica SA
13. SC Termoelectrica SA
14. CNTEE Transelectrica SA
Invitaţi permanenţi la întîlnirile Grupului de lucru sunt ANRE şi MECMA

 • Minuta întâlnirii din data de 03.10.2012 (Prima întâlnire de lucru a Grupului de lucru)
 • Minuta întâlnirii din data de 10.10.2012
 • Minuta întâlnirii din data de 17.10.2012
 • Minuta întâlnirii din data de 24.10.2012
 • Minuta întâlnirii din data de 07.11.2012
 • Minuta întâlnirii din data de 14.11.2012

Documentele elaborate în cadrul Grupului de lucru şi înaintate ANRE

Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică
Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă